لوازم كاغذي و چاپي

 

 

کارت های فهرست نویسی – کارت امانت – جیب کتاب – دفتر ثبت کتاب – دفتر ثبت اعضا – برگه تاریخ برگشت

برچسب عطف – برچسب بارکد – برچسب جیب – کارت نشریات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.